สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

ระบบแจ้งยอดเงินบำนาญ ออนไลน์

เข้าระบบ
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29( อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ )
ที่ตั้ง : ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด) บ้านกุดลาด หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4542-2186, Fax : 0-4542-2185 Email : secondary29@obec.go.th
(เริ่มเก็บสถิติ 4 มิถุนายน 2557)